1- گالری مرکادو با فروشگاه ساز پرستاشاپ پارسی راه اندازی شده است.

2- قالب و ماژول سبد خرید گالری مرکادو توسط گروه دی بی اس تم  پارسی سازی و اجرا شده است.

3- مشاوره برند سازی اینترنتی گالری مرکادو توسط سایت نامینیک ، آقای توکلی صورت گرفته است.

4- گالری مرکادو توسط سرورهای قدرتمند سایت نت افراز پشتیبانی می شود.

5- نماد و لوگو تایپ گالری مرکادو توسط سایا استودیو طراحی شده است.